2019 - 2020
 
MINTEGI BURUTZAK · JEFATURAS DE SEMINARIO
GAZTELANIA June Castaño
EUSKERA Alicia Cabrera
INGELESA Maite García
ANIZKOITZA Itziar Ugarte
GEOGRAFIA-HISTORIA Oihane Gisasola
FILOSOFIA Marijose González
FISIKA-KIMIKA Jesús Ulayar
BIOLOGIA-GEOLOGIA Xabier Monreal
MATEMATIKA Itziar Goitia
ORIENTAZIOA Mila Oribe
GORPUTZ HEZIKETA Isabel Fernández